Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Rao Giảng và Hành Động Trong Quyền Năng Của Danh Jêsus

952

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Rao Giảng và Hành Động Trong Quyền Năng Của Danh Jêsus
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

Download 200 bài giảng mp4 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

✞ Địa chỉ Hội Thánh VBC Houston - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

➜ Sunday at 9AM & 11AM
➜ 6100 Ridgemont St.
Houston, TX 77087 - Hoa Ky
☏ Điện thoại: +1 713-645-7766

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.