Download Đại Hội Phục Hưng 2018 Mp4 + Mp3

705

Download Đại Hội Phục Hưng 2018 Mp4 + Mp3

Mp4

Chức năng của mỗi mùa – Tudor Bismark

Sống một cuộc sống kích thích người khác – Norm Mcleod

Trong sự hiện diện của Chúa – Norm Mcleod

Bạn không thể cho những gì bạn không có – Norm Mcleod

Tuôn đỗ trong quyền năng của Đức Thánh Linh – Ms Khánh

Chìm ngập trong sự hiện diện và quyền năng của Chúa – Ms Khánh

Hãy tự mang lửa của mình – Don Mcdonell

Vượt qua mọi khó khăn – Don Mcdonell

 

Mp3

Chức năng của mỗi mùa – Tudor Bismark

Sống một cuộc sống kích thích người khác – Norm Mcleod

Trong sự hiện diện của Chúa – Norm Mcleod

Bạn không thể cho những gì bạn không có – Norm Mcleod

Tuôn đỗ trong quyền năng của Đức Thánh Linh – Ms Khánh

Chìm ngập trong sự hiện diện và quyền năng của Chúa – Ms Khánh

Hãy tự mang lửa của mình – Don Mcdonell

Vượt qua mọi khó khăn – Don Mcdonell

 Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.