Bồi huấn 2018 – Cà mau, Chúa chữa lành cổ bị gãy

967

Bồi huấn 2018 – Cà mau, Chúa chữa lành cổ bị gãy
Lời chứng của Pastor Don McDonell

✞ Địa chỉ Hội Thánh VBC Houston - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

➜ Sunday at 9AM & 11AM
➜ 6100 Ridgemont St.
Houston, TX 77087 - Hoa Ky
☏ Điện thoại: +1 713-645-7766

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.