2 Sa mu ên – Download Kinh thánh Mp3

547

Kinh thánh Cựu ước

Sách 2Sa mu ên mp3

2 Sa mu ên 01

2 Sa mu ên 02

2 Sa mu ên 03

2 Sa mu ên 04

2 Sa mu ên 05

2 Sa mu ên 06

2 Sa mu ên 07

2 Sa mu ên 08

2 Sa mu ên 09

2 Sa mu ên 10

2 Sa mu ên 11

2 Sa mu ên 12

2 Sa mu ên 13

2 Sa mu ên 14

2 Sa mu ên 15

2 Sa mu ên 16

2 Sa mu ên 17

2 Sa mu ên 18

2 Sa mu ên 19

2 Sa mu ên 20

2 Sa mu ên 21

2 Sa mu ên 22

2 Sa mu ên 23

2 Sa mu ên – Download Kinh thánh Mp3Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.