Mục sư Huỳnh Quốc Khánh mp3 – 10 Tái dựng những cuộc đời gãy đổ

268

10 Tái dựng những cuộc đời gãy đổ – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh Audio
Tải về file mp3 >>Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.