Mục sư Huỳnh Quốc Khánh mp3 – 01 Thách thức về kinh nghiệm phòng cao

275

Tải về file mp3 >>

01 Thách thức về kinh nghiệm phòng cao – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh AudioTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.