Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Làm Thể Nào Để Tôn Trọng Mẹ Mình

232

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Làm Thể Nào Để Tôn Trọng Mẹ Mình
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

Download 200 bài giảng mp4 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>