Chương Trình Bồi Huấn 2017 – Cà Mau – Nếu Chúa Là

224

Nếu bạn dùng điện thoại để truy cập, xin vui lòng sử dụng tai phone để nghe âm thanh. Xin cảm ơn!

Chương Trình Bồi Huấn 2017 – Cà Mau – Nếu Chúa Là
Sáng tác: Kim Long – Kim Ngân
Trình bày: Chung Tử Lưu

Chương Trình Bồi Huấn 2017 – Cà Mau
Sẳn Sàng Cho Mùa Gặt

Câu gốc:
Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt.
Giăng 4:35