Bồi Huấn 2017 – Cà Mau – Trong Danh Chúa Jêsus Bạn Có Thể Chữa Lành Người Bệnh 05

325

Nếu bạn dùng điện thoại để truy cập, xin vui lòng sử dụng tai phone để nghe âm thanh. Xin cảm ơn!

Bồi Huấn 2017 – Cà Mau – Trong Danh Chúa Jêsus Bạn Có Thể Chữa Lành Người Bệnh 05
Người Dạy: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Chương Trình Bồi Huấn 2017 – Cà Mau
Sẳn Sàng Cho Mùa Gặt

Câu gốc:
Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt.
Giăng 4:35