Bồi Huấn 2017 – Cà Mau – Phổ Biến Luật Tôn Giáo Về Đạo Tin Lành

244

Nếu bạn dùng điện thoại để truy cập, xin vui lòng sử dụng tai phone để nghe âm thanh. Xin cảm ơn!

Bồi Huấn 2017 – Cà Mau – Phổ Biến Luật Tôn Giáo Về Đạo Tin Lành
Đại diện ban Tôn giáo tỉnh Cà mau

Chương Trình Bồi Huấn 2017 – Cà Mau
Sẳn Sàng Cho Mùa Gặt

Câu gốc:
Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt.
Giăng 4:35