Bồi Huấn 2017 – Cà Mau – Ca Ngợi Thờ Phượng Chúa Ngày 02 – phần 02

212

Nếu bạn dùng điện thoại để truy cập, xin vui lòng sử dụng tai phone để nghe âm thanh. Xin cảm ơn!

Bồi Huấn 2017 – Cà Mau – Ca Ngợi Thờ Phượng Chúa Ngày 02 – phần 02
Nhóm thờ phượng: NISSI – Sài gòn

Chương Trình Bồi Huấn 2017 – Cà Mau
Sẳn Sàng Cho Mùa Gặt

Câu gốc:
Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt.
Giăng 4:35